Ano Ang Subject Verb Agreement Sa Filipino

Sa bawat wika, mayroong mga patakaran na dapat sundin upang mapanatili ang tamang pagkakaintindi sa mga salita at mga pangungusap. Sa Filipino, isa sa mga mahalagang patakaran na dapat malaman ay ang subject-verb agreement.

Ano ba ang subject-verb agreement?

Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa pagtugma ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Kung ang paksa o simuno ay nasa kahulugan ng pangalan o isa itong tao o bagay, ang pandiwa ay dapat tumugma sa kasarian at bilang ng simuno.

Halimbawa:

– Ang mga bata ay naglalaro sa parke. (Ito ay tamang pangungusap dahil ang simuno (mga bata) ay plural, kaya ang pandiwa (naglalaro) ay ginawang plural din)

– Si Juan ay tumatakbo sa kalye. (Ito ay tamang pangungusap dahil ang simuno (Juan) ay singular, kaya ang pandiwa (tumatakbo) ay ginawang singular din)

Mayroong tatlong aspeto na dapat isaalang-alang sa subject-verb agreement: kasarian, bilang, at panahon ng pandiwa.

Kasarian

Sa pagtutugma ng pandiwa sa simuno, dapat isaalang-alang ang kasarian ng simuno. Kung ang simuno ay babae, ang pandiwa ay magiging babae din, at kung ang simuno ay lalaki, ang pandiwa ay magiging lalaki din.

Halimbawa:

– Si Maria ay kumakanta sa shower.

– Si Juan ay nag-aaral sa silid-aralan.

Bilang

Dapat din isaalang-alang ang bilang ng simuno upang magkatugma ang pandiwa. Kung ang simuno ay singular, ang pandiwa ay dapat singular din, at kung plural naman ang simuno, plural din dapat ang pandiwa.

Halimbawa:

– Ang aso ay nangangapa sa dilim. (tama dahil singular ang pangngalan at singular din ang pandiwa)

– Ang mga bata ay naglalaro sa parke. (tama dahil plural ang pangngalan at plural din ang pandiwa)

Panahon ng Pandiwa

Sa paggamit ng pandiwa, kailangan ding isaalang-alang ang panahon nito sa pagtutugma sa simuno. Kung sa kasalukuyan o pangkasalukuyan na pangyayari, gamit ang pandiwa na may panlunas na “um-” o “nag-“, at kung sa hinaharap naman, gamit ang pandiwa na may panlunas na “maga-” o “mag-“.

Halimbawa:

– Nagluluto ako ngayon ng hapunan. (tama dahil ginagawa ko ito ngayon)

– Magluluto ako mamayang gabi para sa pangalawang beses na pagkikita natin. (tama dahil ito ay gagawin ko sa hinaharap)

Sa pagsusulat ng mga pangungusap sa Filipino, napakahalaga ng wastong paggamit ng subject-verb agreement. Dahil sa pamamagitan ng tamang pagtutugma ng simuno at pandiwa, nagiging malinaw at madaling maintindihan ang mga mensahe sa bawat pahayag. Kaya naman, dapat itong bigyang-pansin sa bawat uri ng pagsusulat, lalo na sa mga opisyal na dokumento at mga pormal na sulatin.

Scroll to Top